PROGRAM

Sarjana Muda Pentadbiran Muamalat dengan Kepujian

Sarjana Muda Pentadbiran Muamalat dengan Kepujian adalah program yang merangkumi semua aspek pengajian Islam bersama-sama dengan bidang yang berkaitan dengan ekonomi Islam dan pentadbiran muamalat. Komponen program ini direka untuk memenuhi permintaan industri dan sektor awam. Setiap program yang ditawarkan adalah berdasarkan kepada ajaran Islam supaya ia boleh diterima dan sejajar dengan keperluan masyarakat Islam moden dan progresif. Dengan pendekatan ini, adalah diharapkan bahawa program ini boleh mencapai objektif dan kemudiannya menyumbang kepada pembangunan sistem ekonomi dan pentadbiran yang berdasarkan prinsip-prinsip Islam.

 

SYARAT KEMASUKAN

 • Lulus SPM/ Setaraf dengan Kepujian dalam Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia dan Kredit dalam Bahasa Arab Komunikasi/Bahasa Arab Tinggi;
 • Lulus Tamhidi USIM/ Matrikulasi Kementerian Pelajaran Malaysia/ Setaraf; atau STPM; atau STAM; atau Diploma/ Setaraf (tertakluk kepada syarat-syarat am dan khusus program);
 • Memenuhi keperluan MUET (minimum Band 2);
 • Memenuhi keperluan khas program sebagaimana yang dinyatakan di dalam peraturan pengajian program tersebut.
 • Maklumat terperinci mengenai syarat kemasukan:

 

BAHASA PENGANTAR

 • Bahasa Inggeris dan Bahasa Arab

  

STRUKTUR PROGRAM

 • Untuk maklumat lanjut berhubung struktur program, KLIK DISINI

 

STRUKTUR YURAN

 

HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM (HPP/PEO)

HPP1

Mampu mensintesis dan mengamalkan integrasi ilmu naqli dan aqli, kefahaman yang mendalam terhadap konteks ilmu yang dipelajari, disamping mendapat pengalaman industri sebagaimana yang diperluaskan dalam konteks Muamalat bagi menjana perkhidmatan yang berkualiti kepada kerajaan, agensi kerajaan, dan semua industri yang berkaitan di dalam dan luar negara.

HPP2

Berkelayakan memimpin dan melibatkan diri secara berpasukan dalam menyelesaikan pelbagai masalah ummah yang melibatkan pelbagai isu dan bidang khususnya dalam bidang Muamalat melalui gerakkerja, komunikasi dan tatacara pengurusan yang rapi dan efektif.

HPP3

Mempunyai kehendak yang tinggi untuk mengembangkan tahap keilmuan dan pengembangan kemahiran dalam pelbagai bidang pentadbiran Muamalat dengan berlatarbelakang kan kemahiran ICT yang mampu mengembangkan tahap profesional yang ada.

HPP4

Memahami dan mengamalkan nilai-nilai positif dalam diri seperti menghayati nilai-nilai agama, beretika tinggi, bersikap profesional dalam menyumbang kepada keperluan masyarakat dan semua pemilik taruh

 

HASIL PROGRAM (PO)

HP1

Menganalisis dan mengaplikasi teori-teori asas dalam bidang muamalat. (LO1/PO1: Elemen Pengetahuan)

HP2

Mengaplikasi kemahiran-kemahiran yang berkaitan dengan pengurusan dalam pelbagai cabang industri. (LO2/PO2: Elemen Kemahiran Teknikal / Praktikal / Psikomotor).

HP3

Mempamerkan semangat bekerjasama, kebertanggungjawaban dan kemahiran sosial dalam pelbagai situasi. Sedia bekerja secara berkumpulan dalam pelbagai disiplin. (LO3/PO3: Kemahiran dan Tanggungjawab Sosial)

HP4

Mengamalkan nilai-nilai integriti, etika dan profesional dalam menyumbang kepada masyarakat. (LO4/PO4: Nilai, Sikap dan Profesionalisme)

HP5

Berkebolehan untuk memimpin, bekerja dalam pasukan dan berkomunikasi secara berkesan dan berhikmah. (LO5/PO5: Kemahiran berkomunikasi, Kepimpinan dan Kerja Berpasukan)

HP6

Mengenalpasti, menganalisis dan menyelesaikan isu-isu kontemporari dalam bidang muamalat. (LO6/PO6: Kemahiran Menyelesaikan Masalah dan Kemahiran Saintifik)

HP7

Berkebolehan dalam menguruskan maklumat dan melibatkan diri dalam pembelajaran sepanjang hayat. (LO7/PO7: Kemahiran Pengurusan Maklumat dan Pembelajaran Sepanjang Hayat)

HP8

Berupaya mengurus organisasi dan mempunyai minda dan kemahiran keusahawanan (LO8/PO8: Kemahiran Mengurus dan Keusahawanan)

 

 

 

PROSPEK KERJAYA

Bidang pekerjaan adalah luas di pelbagai institusi seperti:

 • Institusi Perbankan
 • Institusi Kewangan Bukan Perbankan
 • Institusi Takaful dan Insurans
 • Syarikat Broker dan Sekuriti
 • Pengurusan Dana dan Institusi Unit Amanah
 • Lain-lain Organisasi Swasta
 • Institusi Ekonomi Islam i.e. Tabung Haji, Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia (YAPEIM), Pusat Pungutan Zakat (PPZ)
 • Industri Kecil dan Sederhana (SME)

Fakulti Ekonomi dan Muamalat,
Universiti Sains Islam Malaysia, Bandar Baru Nilai, 71800, Nilai, Negeri Sembilan, MALAYSIA
Tel: +606-798 6306/6305, Faks: +606-798 6302, Emel: Alamat e-mel ini dilindungi daripada spambots. Anda perlukan JavaScript diaktifkan untuk memaparkannya.