Sarjana Muda Pentadbiran dan Hubungan Korporat dengan Kepujian

Sarjana Muda Pentadbiran dan Hubungan Korporat dengan Kepujian adalah program yang meliputi semua aspek pengajian Islam dan konvensional yang berkaitan dengan pentadbiran korporat, perakaunan dan kewangan Islam. Komponen program disediakan dengan teliti dan direka bentuk untuk memenuhi permintaan industri dan sektor awam. Kebanyakan kursus yang ditawarkan adalah berdasarkan kepada ajaran Islam supaya ia akan diterima oleh semua selaras dengan masyarakat moden dan Islam yang progresif. Diharap program ini dapat member sumbangan kepada masyarakat seterusnya meningkatkan bilangan profesional pentadbiran korporat berasaskan pengajian Islam.

 

SYARAT KEMASUKAN

 • Lulus SPM/Setaraf dengan Kepujian dalam Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia dan Kredit dalam Bahasa Arab Komunikasi/Bahasa Arab Tinggi;
 • Lulus Tamhidi USIM/ Matrikulasi Kementerian Pelajaran Malaysia/Setaraf; atau STPM; atau STAM; atau Diploma/Setaraf (tertakluk kepada syarat-syarat am dan khusus program);
 • Memenuhi keperluan MUET;
 • Memenuhi keperluan khas program sebagaimana yang dinyatakan di dalam peraturan pengajian program tersebut.
 • Butir-butir maklumat mengenai syarat kemasukan:

 

BAHASA PENGANTAR

 • Bahasa Inggeris dan Bahasa Arab

 

STRUKTUR PROGRAM

 • Untuk maklumat lanjut berhubung struktur program, KLIK DISINI

 

STRUKTUR YURAN

 

HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM (HPP/PEO)

HPP1

Mampu mensintesis isu-isu kontemporari berkaitan dengan pentadbiran dan hubungan korporat dengan mengintegrasi ilmu Naqli dan Aqli bagi menjana pentadbiran yang berkualiti kepada pemegang taruh.

HPP2

Berkelayakan memimpin dan melibatkan diri secara berpasukan dalam menyelesaikan isu dalam bidang korporat melalui gerakkerja, komunikasi dan tatacara pengurusan yang rapi dan efektif.

HPP3

Mampu mempamerkan kemahiran pengurusan, mempunyai kehendak yang tinggi untuk mengembangkan keilmuan dan kemahiran dalam pelbagai bidang pentadbiran dan menyedari keperluan pembelajaran sepanjang hayat untuk pembangunan kerjaya yang berjaya seiring dengan perkembangan ICT.

HPP4

Memahami dan mengamalkan nilai-nilai integriti, etika dan profesional dalam menyumbang kepada keperluan masyarakat.

 

HASIL PROGRAM (PO) 

HP1

Menganalisis dan mengaplikasi teori-teori asas dalam bidang Pentadbiran dan Hubungan Korporat. (LO1/PO1: Elemen Pengetahuan)

HP2

Mengaplikasi kemahiran-kemahiran yang berkaitan dengan Pentadbiran dan Hubungan Korporat dalam pelbagai organisasi. (LO2/PO2: Elemen Kemahiran Teknikal/Praktikal/Psikomotor

HP3

Mempamerkan semangat bekerjasama, kebertanggungjawaban dan kemahiran sosial dalam pelbagai situasi. (LO3/PO3: Kemahiran dan Tanggungjawab Sosial)

HP4

Mengamalkan nilai-nilai integriti, etika dan profesional dalam menyumbang kepada masyarakat. (LO4/PO4: Nilai, Sikap dan Profesionalisme).

HP5

Berkebolehan untuk memimpin, bekerja dalam pasukan dan berkomunikasi secara berkesan dan berhikmah. (LO5/PO5: Kemahiran Komunikasi, Kepimpinan dan Kerja Berpasukan).

HP6

Mengenalpasti, menganalisis dan menyelesaikan isu-isu kontemporari berkaitan Pentadbiran dan Hubungan Korporat. (LO6/PO6: Kemahiran Menyelesaikan Masalah dan Kemahiran Saintifik).

HP7

Berkebolehan menguruskan maklumat dan melibatkan diri dalam pembelajaran sepanjang hayat. (LO7/PO7: Kemahiran Pengurusan Maklumat dan Pembelajaran Sepanjang Hayat).

HP8

Berupaya mengurus organisasi, mempunyai minda dan kemahiran keusahawanan. (LO8/PO8: Kemahiran Mengurus dan Keusahawanan).

 

 

 

PROSPEK KERJAYA

Bidang pekerjaan adalah luas dan termasuk di pelbagai institusi seperti:

 • Syarikat Broker dan Sekuriti
 • Pengurusan Dana dan Unit Amanah Institusi
 • Firma Swasta
 • Institusi Perbankan
 • Institusi Kewangan Bukan Perbankan
 • Institusi Takaful dan Insurans
 • Institusi Ekonomi Islam i.e. Tabung Haji, Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia (YAPEIM), Pusat Pungutan Zakat (PPZ)
 • Industri Kecil dan Sederhana (SME)

Fakulti Ekonomi dan Muamalat,
Universiti Sains Islam Malaysia, Bandar Baru Nilai, 71800, Nilai, Negeri Sembilan, MALAYSIA
Tel: +606-798 6306/6305, Faks: +606-798 6302, Emel: Alamat e-mel ini dilindungi daripada spambots. Anda perlukan JavaScript diaktifkan untuk memaparkannya.