Sarjana Muda Pemasaran (Perkhidmatan Kewangan) dengan Kepujian

Sarjana Muda Pemasaran (Perkhidmatan Kewangan) dengan Kepujian adalah program yang merangkumi  aspek pengajian Islam dengan bidang yang berkaitan dengan pemasaran dan perkhidmatan kewangan. Komponen program telah dibangunkan dengan teliti untuk memenuhi permintaan industri dan sektor awam. Setiap program yang ditawarkan adalah berdasarkan pengajian Islam dan  diharap dapat diterima oleh masyarakat sejajar dengan permintaan masyarakat Islam moden dan progresif. Adalah diharapkan bahawa setiap program yang ditawarkan akan menyumbang kepada masyarakat dan pengamal dalam bidang pemasaran perkhidmatan kewangan yang berasaskan pengajian Islam yang sistematik, teratur, adil dan profesional.

 

SYARAT KEMASUKAN

 • Lulus SPM/Setaraf dengan Kepujian dalam Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia dan Kredit dalam Bahasa Arab Komunikasi/Bahasa Arab Tinggi;
 • Lulus Tamhidi USIM/ Matrikulasi Kementerian Pelajaran Malaysia/Setaraf; atau STPM; atau STAM; atau Diploma/Setaraf (tertakluk kepada syarat-syarat am dan khusus program);
 • Memenuhi keperluan MUET;
 • Memenuhi keperluan khas program sebagaimana yang dinyatakan di dalam peraturan pengajian program tersebut.
 • Butir-butir maklumat mengenai syarat kemasukan:

 

BAHASA PENGANTAR

 • Bahasa Inggeris dan Bahasa Arab

  

STRUKTUR PROGRAM

 • Untuk maklumat mengenai struktur program, KLIK DISINI

 

STRUKTUR YURAN

 

HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM (HPP/PEO)

HPP1

Mampu mensintesis isu-isu kontemporari berkaitan dengan pemasaran (perkhidmatan kewangan) dengan mengintegrasi ilmu Naqli dan Aqli bagi menjana perkhidmatan yang berkualiti.

HPP2

Berkelayakan memimpin dan melibatkan diri secara berpasukan dalam menyelesaikan isu dalam bidang pemasaran melalui gerakkerja, komunikasi dan tatacara pemasaran yang rapi dan efektif.

HPP3

Mampu mempamerkan kemahiran keusahawanan dan menyedari keperluan pembelajaran sepanjang hayat untuk pembangunan kerjaya yang berjaya seiring dengan perkembangan ICT.

HPP4

Mengamalkan nilai-nilai integriti, etika dan profesional dalam menyumbang kepada keperluan masyarakat.

 HASIL PROGRAM (PO)

HP1

Menganalisis dan mengaplikasi teori-teori asas dalam bidang pemasaran (LO1/PO1: Elemen Pengetahuan)

HP2

Mengaplikasi kemahiran-kemahiran yang berkaitan dengan pemasaran dalam pelbagai cabang industri (LO2/PO2: Elemen Kemahiran Teknikal/ Praktikal/ Psikomotor)

HP3

Mempamerkan semangat bekerjasama, kebertangungja-waban dan kemahiran sosial dalam pelbagai situasi (LO3/PO3: Kemahiran dan Tanggungjawab Sosial)

HP4

Mengamalkan nilai-nilai integriti, etika dan profesional dalam menyumbang kepada masyarakat (LO4/PO4: Nilai, Sikap dan Profesionalisme)

HP5

Berkebolehan untuk memimpin, bekerja dalam pasukan dan berkomunikasi secara berkesan dan berhikmah (LO5/PO5: Kemahiran Komunikasi, Kepimpinan dan Kerja Berpasukan)

HP6

Mengenalpasti, menganalisis dan menyelesaikan isu-isu kontemporari berkaitan bidang masing-masing (LO6/PO6: Kemahiran Menyelesaikan Masalah dan Kemahiran Saintifik)

HP7

Berkebolehan menguruskan maklumat dan melibatkan diri dalam pembelajaran sepanjang hayat (LO7/PO7: Kemahiran Pengurusan Maklumat dan Pembelajaran Sepanjang Hayat)

HP8

Berupaya mengurus organisasi dan mempunyai minda dan kemahiran keusahawanan (LO8/PO8: Kemahiran Mengurus dan Keusahawanan)

   

 

PROSPEK KERJAYA

Bidang pekerjaan yang luas di pelbagai institusi seperti:

 • Institusi Perbankan
 • Institusi Kewangan Bukan Perbankan
 • Institusi Takaful dan Insurans
 • Syarikat Broker dan Sekuriti
 • Pengurusan Dana dan Institusi Unit Amanah 
 • Lain-lain Organisasi Swasta
 • Institusi Ekonomi Islam i.e. Tabung Haji, Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia (YAPEIM), Pusat Pungutan Zakat (PPZ)
 • Industri Kecil dan Sederhana (SME)

Fakulti Ekonomi dan Muamalat,
Universiti Sains Islam Malaysia, Bandar Baru Nilai, 71800, Nilai, Negeri Sembilan, MALAYSIA
Tel: +606-798 6306/6305, Faks: +606-798 6302, Emel: Alamat e-mel ini dilindungi daripada spambots. Anda perlukan JavaScript diaktifkan untuk memaparkannya.