Sarjana Muda Perakaunan dengan Kepujian

Sarjana Muda Perakaunan dengan Kepujian adalah program yang merangkumi semua aspek pendidikan Islam dan bidang yang berkait rapat dengan perakaunan dan kewangan Islam serta konvensional. Komponen program ini disusun dengan rapi dan teliti untuk memenuhi permintaan industri dan sektor awam yang amat mengharapkan graduan yang dilahirkan dari bidang ini dapat melaksanakan nilai–nilai Islam. Setiap program yang ditawarkan akan berteraskan kepada ajaran Islam sepenuhnya agar ianya dapat diterima oleh masyarakat selari dengan kehendak masyarakat Islam moden dan progresif. Diharapkan dengan cara ini setiap program yang ditawarkan akan dapat memberi sumbangan yang terbaik kepada masyarakat seterusnya membangunkan sebuah sistem perakaunan dan kewangan yang berteraskan ajaran Islam yang sistematik, teratur, tersusun, saksama, sama rata dan profesional.

 

SYARAT KEMASUKAN

 • Lulus SPM/Setaraf dengan Kepujian dalam Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia dan Kredit dalam Bahasa Arab Komunikasi/Bahasa Arab Tinggi;
 • Lulus Tamhidi USIM/ Matrikulasi Kementerian Pelajaran Malaysia/Setaraf; atau STPM; atau STAM; atau Diploma/Setaraf (tertakluk kepada syarat-syarat am dan khusus program);
 • Memenuhi keperluan MUET (minimum Band 2);
 • Memenuhi keperluan khas program sebagaimana yang dinyatakan di dalam peraturan pengajian program tersebut.
 • Maklumat terperinci mengenai syarat kemasukan:

 

BAHASA PENGANTAR

 • Bahasa Inggeris dan Bahasa Arab

 

STRUKTUR PROGRAM

 • Untuk maklumat lanjut berhubung struktur programKLIK DISINI

 

STRUKTUR YURAN

 

HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM (HPP/PEO)

PEO1

Berupaya mengaplikasikan pengetahuan bersepadu iaitu ilmu naqli dan ‘aqli dan pengalaman menjalani latihan praktikal di industri dalam bidang perakaunan untuk memberikan perkhidmatan yang berkualiti kepada insitusi kerajaan dan swasta, dalam dan luar negara.

PEO2

Menerajui satu-satu kumpulan professional dalam menyelesaikan permasalahan umah yang merangkumi pelbagai bidang dengan menggunakan kemampuan berkomunikasi dan kemahiran mengurus dalam persekitaran yang kompetitif.

PEO3

Meneruskan budaya memantapkan pengetahuan dalam bidang berkaitan perakaunan dengan menggunakan kemudahan ICT bagi meneroka peluang perniagaan dalam perkhidmatan profesional.

PEO4

Mengamalkan Islam, etika dan nilai professional dalam menawarkan perkhidmatan kepada pemegang taruh di sektor kerajaan dan juga swasta.

 

HASIL PROGRAM (PO)

PO1

Mampu menimba dan mengaplikasikan pengetahuan dalam bidang perakaunan, audit dan percukaian dengan elemen-elemen Islam. (LO1)

PO2

Mampu menggunakan teknik, kemahiran dan perisian untuk menyediakan penyata kewangan dan melaksanakan prosedur audit. (LO2)

PO3

Mampu menganalisa dan menterjemahkan secara kritikal data-data perakaunan dan kewangan. (LO3)

PO4

Mampu berkomunikasi secara jelas dan tepat dalam menyampaikan maklumat kewangan dan bukan kewangan yang berkaitan kepada pengguna. (LO4)

PO5

Mampu bekerja dalam kumpulan pelbagai bidang. (LO5)

PO6

Mampu menimba dan mengaplikasikan nilai-nilai Islam, etika dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas. (LO6)

PO7

Mampu menimba dan menyampaikan ilmu dan kemahiran pengurusan Islam di dalam bidang berkaitan perakaunan dengan menggunapakai sistem teknologi maklumat. (LO7)

PO8

Mampu menguruskan perniagaan bersaiz kecil. (LO8)

PO9

Mampu menerajui organisasi pelbagai bidang. (LO9)

 

PROSPEK KERJAYA

Bidang pekerjaan adalah luas dalam pelbagai jawatan seperti:

 • Eksekutif Perakaunan
 • Juruaudit
 • Penasihat Cukai
 • Cukai dan Perunding IT
 • Ahli Akademik
 • Pegawai Kewangan
 • Eksekutif Pembangunan Perniagaan
 • Pegawai Cukai Taksiran
 • Eksekutif Perkhidmatan Kewangan

Fakulti Ekonomi dan Muamalat,
Universiti Sains Islam Malaysia, Bandar Baru Nilai, 71800, Nilai, Negeri Sembilan, MALAYSIA
Tel: +606-798 6306/6305, Faks: +606-798 6302, Emel: Alamat e-mel ini dilindungi daripada spambots. Anda perlukan JavaScript diaktifkan untuk memaparkannya.