Visi, Misi, Matlamat dan Objektif

VISI

Mendokong hasrat untuk memertabatkan ilmu dan melahirkan insan yang berteraskan pendidikan Islam yang kukuh serta mampu memberi sumbangan kepada masyarakat, negara dan dunia sejagat.

 

MISI

Bertekad untuk menjadi Fakulti yang terpilih dan dirujuki dalam bidang ekonomi Islam dan muamalat melalui program pengajian yang menepati kehendak pihak berkepentingan serta penghasilan kerja akademik yang relevan dengan keperluan masyarakat.

 

MATLAMAT

Melahirkan graduan yang mempunyai sifat-sifat murni berikut:

 • Berpengetahuan (Knowledgeable)
 • Berkemahiran (Competent)
 • Kreatif (Creative)
 • Amanah (Trustworthy)

 Mengendali penyelidikan dan menerbitkan hasil akademik yang mempunyai ciri-ciri berikut:

 • Relevan
 • Menyumbang terhadap penyelesaian masalah masyarakat
 • Meningkatkan standard dan martabat Muslim

 

OBJEKTIF

 • Mengadakan program-program penyelidikan, pengajian dan khidmat masyarakat yang berkualiti dan bertaraf global bagi menjana graduan, para sarjana dan ilmuan yang seimbang dari segi ilmu, pengetahuan, ketaqwaan kepada Allah swt. dan kecintaan kepada negara dan masyarakatnya;
 • Meneroka, membangun dan mengembangkan ilmu ekonomi Islam dan muamalat melalui penyelidikan, persidangan dan penerbitan bagi merintis dan memanfaatkan ilmu untuk pembangunan masyarakat dan negara, selaras dengan kehendak ajaran Islam yang suci lagi sempurna;
 • Memupuk dan menerapkan nilai-nilai insan yang bertaqwa, bermoral, beretika dan bertanggungjawab, berlandaskan kepada nilai-nilai murni Islam terhadap seluruh warganya, termasuk pelajar, graduan, para sarjana, tenaga akademik, pegawai dan staf sokongan, agar dapat menyumbang kepada pembangunan agama, negara dan masyarakat;
 • Memupuk golongan pelajar dan ilmuan akan sifat daya saing yang tinggi samada di peringkat tempatan atau global, saling hormat menghormati, tekal dan mampu berdikari bagi menjana sumber manusia yang bersifat insan Islam moden dan progresif;
 • Menjalinkan hubungan rapat dengan semua golongan masyarakat, industri, kerajaan, dan badan-badan profesional bagi memupuk kerjasama dan sama-sama menyumbang ke arah keselamatan dan kesejahteraan semua.

Fakulti Ekonomi dan Muamalat,
Universiti Sains Islam Malaysia, Bandar Baru Nilai, 71800, Nilai, Negeri Sembilan, MALAYSIA
Tel: +606-798 6306/6305, Faks: +606-798 6302, Emel: Alamat e-mel ini dilindungi daripada spambots. Anda perlukan JavaScript diaktifkan untuk memaparkannya.